Вітер з моря (vent_de_la_mer) wrote,
Вітер з моря
vent_de_la_mer

Як квебекцi стали антисемiтами

Як квебекцi стали антисемiтами
(сумна i повчальна iсторiя)

Традицiйно бiльшiсть iммiгрантiв голосувала против незалежностi. Однi - через незнання французької чи антипатiю до квебекуа. Іншi боялися перетворитися на нацiональну меншину у моноетнiчнiй державi. Третi вважали, що це зашкодить економiцi. Так чи iнакше, але iммiгрантiв-суверенiстiв було досить мало, навiть у другому чи третьому колiнi.

Пiсля поразки другого референдуму щодо незалежностi, Жак Парiзо - тодiшнiй прем'єр-мiнiстр - так i сказав: ми програли через етнiчнi меншини (насправдi, 40% корiнних квебекуа проголосувало проти власної країни, але виннi, безперечно, пару вiдсоткiв "чужинцiв"). Це образило тих iммiгрантiв, хто щиро пiдтримував незалежнiсть.
Квебекська партiя (http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) зреагувала: Парiзо вiдправили у вiдставку, а iммiгрантiв спробували переманити на свiй бiк.

Взимку 2005 року у федеральному парламентi розразився скандал. Виявилося, що пiд час другого референдуму Лiберальна партiя Канади (тодi правляча) списала "пiд шумок" частину державних грошей нiбито на агiтацiю. Насправдi ж частково перевела їх на свiй рахунок, а частково подарувала "друзям" (власникам рекламних фiрм). Скандал "Замовлень" викликав бурю по всiй Канадi. У Квебеку ж вiн надав популярностi суверенiстам: 52% громадян висловлювалося за незалежнiсть.

Але "береженого Бог береже". Краще пiдстрахуватися i десь розшукати ще пару вiдсоткiв. Тiльки де?

Раптом "случай прєдставiлся".
Влiтку 2006 почалася вiйна у Лiванi.

Суверенiсти швиденько дiстали калькулятор. За допомогою цього прибору, вони встановили, що:
1) Мусульманiв у Квебеку бiльше, нiж євреїв. Євреї наврядчи проголосують за незалежнiсть. А мусульмани? Це ще невiдомо...
2) Бiльшiсть мусульманiв переконана: у разi будь-якого конфлiкту помiж Ізраїлем та сусiднiми країнами неправий саме Ізраїль.
3) У цьому ж переконано чимала лiвих прогресистiв, та й взагалi "простих людей" з рiзних країн. В них на це серйознi причини: Ізраїль дружить з Америкою, а Америка - апрiорi iмперiалiстична i погана.
4) Навiть серед євреїв не всi люблять Ізраїль. На приклад, хасiди - ортодоксальнi євреї у капелюхах i з пейсами - Ізраїль просто ненавидять. Адже створювати державу з такою святою назвою - "грiх". Та й робити священу мову iврит державною й повсякденною - теж "грiх". Звiсно, навряд чи ця братiя проголосує за незалежнiсть, хоча... хто знає?

На радiсть суверенiстам, канадський прем'єр Гарпер (http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B5%D1%80) виступив на пiдтримку Ізраїлю.
Це був сигнал. Пiсля широкої компанiї у франкомовнiй пресi, у Монреалi вiдбулася цiкава демонстрацiя.
У складi:
- Мусульманiв з рiзних країн
- Суверенiстiв на чолi з Квебекською партiєю i Квебекським блоком (http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA)
- Ортодоксальнi євреї (як завжди, при пейсах та капелюхах)
- Спiвчуваючi рiзних нацiональностей, вiросповiдань i фахiв.

Вся ця армiя одностайно засуджувала Ізраїль, анi слова не кажучи про його протиникiв.

Побачивши таке дiйство, представники Хезболла дуже зрадiли. Хезболла перекладається з арабської, як "Божа партiя". Точнiше - "Партiя Аллаха". Це вiйськове угруповання, що утримувала пiвдень Лiвану i не пiдкорювалося лiванському урядовi. Хезболла повторювала, що Ізраїль треба знищити. Тобто воювати з ним до тих пiр, поки держава не саморозпуститься, а бiльшiсть євреїв не забереться кудись ще. Щоб не бути голословними, вони перiодично обстрiлювали Ізраїль ракетами, а час вiд часу нападали на прикордонникiв. Цього разу вони не просто напали, а й викрали двох солдатiв (а може вбили а потiм викрали; а може викрали, вбили а трупи приховали, щоб потiм обмiняти - хто тепер скаже?). Ізраїль почав бомбити Хезболлахiвськi бази, а оскiльки тi мiстилися у селах, загинуло багато цивiльних. Водночас, Хезболла почала поливати Ізраїль ракетами.

Для прихильникiв Хезболла було зрозумiло, що єдиний винуватець вiйни - Ізраїль.

Тож, побачивши демонстрацiю, вони приєдналися до колони з бойовими прапорами. Прапорiв було багато, тому деякi з найрадикальнiших квебекських активiстiв допомогли їх нести i дуже цим пишалися.

Тут слiд зазначити, що Новi Лiвi вважають, що Хезболла - це армiя бiдних, що бореться проти багатих, i що її головна мета - розбити iмперiалiстiв i побудувати справедливе соцiалiстичне суспiльство.

Деякi з крайнiх квебекських нацiоналiстiв (та й не тiльки квебекських) вважають це звичайним нацiонально-визвольним рухом: сiонiсти за пiдтримки америки окупували Цисiорданiю i Газу, а цi визволяють.

І тi i iншi вважають релiгiйну складову елементом нацiональної традицiї. Це якби iндуси назвали своє вiйсько "Партiєю Слонiв", а росiяни -"Партiєю Балалайок".

Ізраїльтяни ж впевненi, що мета "Божої партiї" усiх їх перерiзати або вигнати.

Хезболла цього не заперечує, наголошуючи, що рiзати не хоче, а, бажано, тiльки вигнати, причому зi всього сучасного Ізраїлю. А декого навiть можна й залишити. А взагалi ж вони - воїни Аллаха, i звiльняють Святу Землю вiд невiрних. Про соцiалiзм та багатих нiчого не кажуть.

Тобто - пiди розберися!
Захiд взяв, та й занiс божих партiйцiв до "терористiв".
Головнi суверенiстськi партiї з цим погодились.

А тут - всi разом, в однiй колонi, та ще й пiд прапорами.

Сландал, панове!
Багато що про це написали. Але найвiдомiшою стала стаття однiєї англо-канадської журналiстки.
Та зробила висновок: якщо Квебек вiддiлиться, нова держава передружиться з iсламiстами-терористами i допомагатиме їм, чим зможе.

Суверенiстськi лiдери обурилися i запротестували. Вони, виявляється, взагалi не помiтили, що над колоною - прапори Хезболла. А як помiтили - було вже пiзно. Це якiсь непоряднi люди самовiльно просочилися до наших рядiв, а ми не виннi.

До того, якi ж ми антисемiти? Он тут поруч крокували євреї - справжнi, з пейсами!

Так чи iнакше, але у екс-iзраїльтян, що тодi тiлькино iммiгрували до Квебеку, склалося враження, що суверенiсти їх ненавидять, що незалежнiсть квебеку - це проти них та їхньої держави, i що у будь-якому разi треба голосувати проти суверенiстських сил.

Звiсно, компанiя продовжувалася. Мусульманки у хустках писали у iммiгрантських газетах: "Гарпер пiдтримує Ізраїль, а бiльшiсть квебекцiв - нi. Таке враження, що Квебек та решта Канади живуть у паралельних свiтах".
Месаж зрозумiло: Мусульмани, голосуйте за незалежнiсть, бо федерали - за Ізраїль!

Але настала осiнь, з рiчки Сен-Лоран задув холодний вiтер i пiдтримка суверенiтету впала до звичної вiдмiтки - вiдсоткiв 40.

Треба сказати, що на той момент являли собою суреренiсти. Є двi серйознi партiї:
1) Квебекський блок (представляють Квебек у федеральному парламентi i мають сприяти його незалежностi, хоча на практицi зробити цього не можуть). Отцi-засновники партiї давно пiшли на пенсiю, а заправляє нею хiтрющий Жiль Дюсеп (колишнiй марксист, а нимi - оцiал-демократ). Той на все пiде за голоси та владу.

2) Квебекська партiя - провiнцiйна партiя, неодноразово брала владу, органiзувала два референдуми за суверенiтет. Переживала вона тодi найгiршi часи. Старшi партiйцi потрохи впадали у маразм, але не вiдпускали керма. Молодiй змiнi й слова не давали сказати. Щоб повернутися обличчям до народу, обрали шефом молодого хлопця (лише 40 рокiв) - Андре Буаклера. Андре був хороших хлопець, але не впевнений у собi. Ним манiпулювали, як хотiли. До того, вiн був гей, i дуже через це комплексував. Надавити на нього, принизити, вивести з себе було раз плюнути - що й робили однопартiйцi (тiльки "втiхаря"). За пiвроку пiсля Демонстрацiї-з-Божою-партiєю вiн з трiском провалив вибори - свої ж допомогли (але це вже iнша iсторiя). Тобто, не знаю, наскiльки вiн розумiв, що робить, беручи участь у маршi-iсламiстiв-та-євреїв-з-пейсами.

У це лiто стался ще одна подiя - немало важлива для продовження нашої iсторiї.

Лiван - країна нестабiльна. Там часто трапляються вiйни. Тож багато лiванцiв отримали канадськi паспорти - про всяк випадок. Живуть на Батькiвщинi, але в разi вiйни - на лiтак i до Канади. Якщо не самi поїдуть, то хоч дiтей врятують.

Улiтку 2006 федеральний уряд мав евакуювати канадських громадян з зони бойових дiй. Зона ж поширювалася на весь Лiван. Треба було вивезти кiлька десяткiв тияч людей. Звiсно, Канада не мала в цьому регiонi пасажирських судiв, а вiдправити ескадрiлiю лiтакiв було нереально.

Тобто, з евакуацiєю спiзнилися на тиждень чи два. Опозицiйнi партiї критикували за це уряд. Особливо ж старався Квебекський блок.

Але вся ця iсторiя навела багатьох на новi цiкавi думки. На приклад, чи можна називати канадцем людину, що живе за кордоном. А головне - КОГО ВВАЖАТИ СВОЇМ?

Далi: http://vent-de-la-mer.livejournal.com/283257.html
Tags: Québec, Як квебекцi iдентичностi шукали
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 25 comments

Recent Posts from This Journal